Badrumsrenoveringen steg för steg så går det till.

 1. Planering och design:

  • Vi inleder processen genom att samarbeta med er för att ta fram en noggrant planerad planritning och design för ert badrum.
  • Tillsammans bestämmer vi inredningen och ytskikten som bäst passar era behov och preferenser.
  • Vi kommunicerar även en tidsplan för renoveringen, där den genomsnittliga tidsramen för genomförande är vanligtvis mellan 15-25 arbetsdagar, beroende på renoveringens omfattning.

 2. Etablering och täckning:

  • När renoveringsarbetet påbörjas etablerar vi oss på arbetsplatsen och tar nödvändiga åtgärder för att skydda omgivande ytor.
  • Golvet täcks noggrant för att undvika skador och eventuell avgränsning görs för att hålla renoveringsområdet separat från andra rum och utrymmen.
  • Vi genomgår också renoveringsplanen och processen med er och den ansvariga personen på plats, för att säkerställa att vi är på samma sida och att ni känner er trygga med förloppet.

 3. Demontering av inredning och ytskikt:

  • För att göra plats för det nya badrummet, demonterar vi den befintliga inredningen och tar bort gamla el- och vatteninstallationer.
  • Det gamla ytskiktet, inklusive kakel och klinker, tas bort och avlägsnas noggrant.
  • Vid behov åtgärdar vi även eventuella avlopp och brunnar som inte uppfyller dagens standard, för att säkerställa att badrummet är helt fungerande och hållbart.

 4. VVS-rördragningar och förberedelser för elinstallationer:

  • Efter demonteringen påbörjar vi installationen av nya VVS-rör för vatten och avlopp.
  • Vid behov lägger vi även dolda rör i väggarna för att skapa en mer estetiskt tilltalande och funktionell lösning.
  • Förberedelser för elinstallationer görs också, inklusive belysning, golvvärme, kommod och spegelskåp.
  • Eventuella avlopp och brunnar kan också flyttas eller justeras för att bättre passa den nya planlösningen.
  • För att skapa en välplanerad och estetiskt tilltalande badrumsrenovering tar vi också hänsyn till möjligheten att integrera spotlights i taket, fönster och nischer.

 5. Återuppbyggnad:

  • Efter att VVS- och elarbeten är klara börjar vi med återuppbyggnaden av badrummet.
  • Vi bygger upp väggar, undergolv och tak, och vid behov åtgärdar vi sneda väggar och tak för att skapa en mer enhetlig och estetiskt tilltalande yta.

 6. Fallspackling och ingjutning av golvvärme:

  • För att säkerställa en jämn och stabil yta genomför vi fallspackling av golvet för att säkerställa korrekt avrinning av vatten.
  • Om golvvärme är önskvärt, lägger vi in den vid denna tidpunkt för att ge badrummet extra komfort och värme under användning.
  • Golvvärmen ingjuts i golvet med hjälp av ett speciellt flytspackel för att säkerställa en korrekt installation.

 7. Fuktskyddning:

  • För att garantera en fukt- och vattentät miljö i badrummet, genomför vi fuktskyddningen enligt GVK-riktlinjer.
  • Vi använder en tätande plastmatta som säkerställer hög kvalitet och hållbarhet i våtrummet.
  • Om plastmatta används som det slutgiltiga ytskiktet monteras det på plats vid detta skede.

 8. Ytskikt: Kakelsättning och klinkersläggning:

  • När fuktskyddet är på plats går vi vidare till det estetiska momentet i renoveringen.
  • Vi sätter kakel på väggarna och lägger klinkers på golvet för att ge badrummet dess slutliga estetiska uttryck.
  • Fogning av kakel och klinkers görs för att säkerställa en tät och hållbar yta.

 9. Grovstädning och avetablering:

  • När ytskikten är på plats genomför vi en noggrann grovstädning av arbetsområdet.
  • Vi tar bort täckmaterial och överflödigt skräp för att återställa området till en ren och ordnad miljö.
  • Maskiner och verktyg som inte längre behövs tas bort från platsen för att skapa en mer öppen och tillgänglig yta.

 10. Slutmontering:

  • Vi utför den slutliga monteringen av badrumsinredningen och slutför rördragningar för VVS-installationerna.
  • Elektriska installationer som golvvärme, belysning, spotlights och andra elkomponenter färdigställs.
  • Vi genomför en noggrann städning av området och tar bort täckmaterial, emballage och eventuellt skräp som kan finnas kvar.

 11. Kvalitetsdokument och fakturering:

  • Efter avslutat arbete skickar vi ut den slutliga fakturan och tillhandahåller kvalitetsdokument som garanterar att renoveringen har utförts på ett säkert och korrekt sätt.
  • Vi strävar efter att säkerställa er fulla tillfredsställelse och ser till att ni får ett badrum som är både funktionellt och estetiskt tilltalande.

Med badrumsrenoveringen avslutad kan ni nu glädjas åt ert nya och förbättrade badrum, som skapats med omsorg och noggrannhet genom varje steg av processen!