SKÖTSELRÅD VÅTRUM

Här hittar du skötselråd för ert våtrum. I Butiken hittar ni produkter från HG som gör arbetet lättare och resultet extra bra. Kom gärna förbi så hjälper vi er gärna.

SKÖTSELRÅD KERAMIK Ladda ner som PDF

ALLMÄNT

Använd alltid rengöringsmedel som är avsedda för materialet. Om du spiller något annat än vatten eller tvål – torka gärna bort det direkt. 


Rekommenderat medel för daglig städning:


GLASERADE KAKELPLATTOR OCH MOSAIK

Kakel torkas av med en ren, fuktig trasa. Eventuella rester av tvål och schampo tar du bort med ett vanligt alkaliskt rengöringsmedel som sedan sköljs av. Kalkfläckar är vanliga inte minst i dusch och badrum; använd kalkborttagningsmedel så går det fort och lätt att få ytan fin igen. Behandla aldrig en glaserad platta med klinker-olja!


DAG & VECKOSTÄDNING

Ytskikt av keramiska plattor har mycket lång livslängd, i de flesta fall längre än byggnadens egen. Normalt krävs endast regelbunden städning anpassad till nedsmutsningen och avtorkning vid spill.


Alla typer av keramiska plattor kan rengöras med vatten och ett neutralt eller svagt alkaliskt rengöringsmedel (pH 7,5 – 9,5), så kallat allrengöringsmedel.


Väggar: Rengörs med våttorkning med fiberduk eller motsvarande och eventuell eftertorkning.


Golv: Daglig rengöring görs normalt med torrmoppning för att samla upp partiklar och damm.

Veckorengöring görs med våtmoppning med vatten och neutralt eller svagt alkaliskt rengöringsmedel. Alternativt används i offentlig miljö städmaskin, avsedd för daglig städning och rent vatten utan rengöringsmedel.

Oglaserade keramiska plattor med viss öppen porositet i ytan, skönjbart vattenabsorberande, kan alternativt rengöras med våtrengöring med vatten och såplösning. Såplösningen kan till en del tränga in i denna typ av plattor och fungera som skydd mot framtida nedsmutsning.

Denna metodik får absolut inte i något sammanhang användas på andra, tätare typer av keramiska plattor, såsom glaserade plattor eller alla typer av tätsintrade keramiska plattor (granitkeramik).


Såplösningen lägger sig på dessa typer av plattor som en fet hinna och skapar ökad nedsmutsning och försvårad rengöring. Har detta felaktigt gjorts måste fetthinnan av såpa rengöras med vatten och medelstarkt alkaliskt rengöringsmedel

(pH 9,5 – 12), så kallat grovrengöringsmedel, i en eller flera behandlingar.
RENGÖRING AV KALKBILDNING

I våtutrymmen kan kalkavsättningar på plattor och fogar bildas över tiden i områden med kalkrikt vatten. Kalken kan avlägsnas med våttorkning med vatten och medelstarkt surt rengöringsmedel (pH 2 – 5). Inför sådan rengöring måste alltid fogarna mättas med vatten före behandlingen så att inte surt vatten tränger in i fogarna och löser upp cementen i fogmassan.


Efter behandlingen är det viktigt att ytorna sköljs mycket noggrant med rent vatten.


Golv med kalkbildningar: I våtutrymmen kan golvet, på samma sätt som väggar, kalkavsättningar bildas och detta behandlas på samma sätt som för väggar. Möjligen med extra uppmärksamhet på vattenmättnaden av fogarna före behandlingen och på rengöringen med rent vatten efter behandlingen, så att inget surt rengöringsmedel påverkar fogarna.


Vi rekommenderar följande medel för rengöring av kalkbildning:

  • HG Kalkborttagning skum
  • HG Professional
  • HG Sanitär glans


FOGAR I VÅTUTRYMMEN

Fogar i våtutrymmen kan över tiden få en beläggning av tvål- och hudrester i dusch/bad område. Beläggningen är grogrund för mögelpåväxt. Mjukfogar av silikonmaterial kan i sig själva utgöra grogrund för mögelpåväxt. Fogar i dessa områden måste därför regelbudet rengöras med svagt eller medelstarkt alkaliskt rengöringsmedel i vatten och med efterföljande sköljning med rent vatten.


Vi rekommenderar medel för fogrengöring:

  • HG Fogrengöring


SKÖTSEL AV SILIKONFOGAR

Det är viktigt att fogarna rengörs regelbundet för att fogen ska vara snygg och mögelfri under lång tid. I synnerhet i badrum och duschar bör silikonen rengöras med rent vatten och avtorkas med handduk eller trasa efter varje dusch. Genom att torka och spola av med rent vatten avlägsnas rester av tvål och schampo samt övriga organiska partiklar som på så vis inte kan erbjuda någon grogrund åt möglet.


Sörj för god ventilation i våtutrymmet för att undvika missfärgning och mögeltillväxt. Otillräcklig ventilation av rummet leder till långfristig fuktpåverkan och hög relativ luftfuktighet. De flesta mögel arterna växer snabbt när den relativa luftfuktigheten är ca 80% och temperaturen är över 20 grader Celsius. I synnerhet i ständigt fuktiga hörn, i badrummet, på duschdraperiet, bakom skåp och bredvid fönster är mögelangrepp vanliga.


Vi rekommenderar medel för rengöring av silikonfogar:

  • HG Mögelspray


Fläckborttagning

Spill och läckage ska alltid torkas upp med trasa eller mjuk svamp så snart som möjligt.


Vid rengöring med starka kemikalier är det lämpligt att alltid börja med väl utspädd lösning och vid behov successivt öka koncentrationen. Prova rengöringseffekten på en liten och helst undanskymd yta. Kontrollera att rengöringsmetoden inte skadar den keramiska beläggningen/beklädnaden.


Nedan några vanligen förekommande föroreningar och förslag på lämplig typ av rengöringsmedel.

Livsmedelsfläckar, öl/vin, fett eller metallskrap av aluminium (lättmetall) tas bort med alkaliskt rengöringsmedel i vatten, såsom allrengöringsmedel, grovrengöringsmedel eller målarsoda.


Maskinoljefläckar, asfaltfläckar, skrapmärken av gummi eller stearin/paraffintas bort med organiskt lösningsmedel såsom lacknafta, aceton, teknisk alkohol (T-röd) eller rengöringsbensin.


Rostfläckar, kalkfläckar eller skrapmärken av stål/järntas bort med surt rengöringsmedel i vatten, såsom ”Klinkerrent”, ättiksyra/ättiksprit eller citronsyra.


Färgspill, akrylatfärg som inte torkats bort med vatten. Späd ut färgen med mycket vatten och torka upp. Färgfläckar som torkats bort mekaniskt med rakblad eventuellt kombinerat med värmepistol.


Kraftigt färgade fläckar t.ex. rödvin och rödbetsspad, kan blekas med hjälp av kloridhaltiga rengöringsmedel såsom Klorin i vatten.


Metallskrap på oglaserade eller mattglaserade plattor rengörs med "Klinkerrent"och "Scotchbrite (Vit skrubb)"
SKÖTSELRÅD VÅTRUM PLASTGOLV/PLASTVÄGG Ladda ner som PDF


STÄDNING

Golv: Gör till daglig rutin att avlägsna synligt smuts. Låt inte vatten bli stående i pölar utan för ner det i golvbrunnen med en duschraka eller fönsterskrapa. OBS! Duschraka eller fönsterskrapa får ej förvaras så att gummit har direkt kontakt med våtrumsväggen/våtrumsgolvet. Se punkten Fläckborttagning. Tvätta golvet emellanåt med vatten tillsatt med ett neutralt (pH 7) rengöringsmedel typ handdisk. Eftertorka med rent vatten. Vid storrengöring kan starkare medel användas, men då erfordras eftersköljning med rent vatten. Överdosera inte!


Vägg: I allmänhet räcker avtorkning med fuktad duk eller svamp. Vid behov tillsätts ett neutralt rengöringsmedel typ handdisk till vattnet. Ta för vana att med jämna mellanrum göra rent utsatta väggar (duschplatser, vid badkar och tvättställ etc.) för att undvika kalkavlagringar. Kraftigt präglade väggmaterial är mer känsliga för nedsmutsning. Vid behov kan en mjuk borste användas för att få väggen ren. Om vattnet är mycket hårt, kan det vara lämpligt att efter användning av våtutrymmet torka av väggen för att undvika kalkbeläggningar. En fönsterskrapa av gummi kan med fördel användas.


Om kalkbeläggning ändå uppstår, bör plastväggen först rengöras med en lätt alkalisk (pH 9) rengöringsprodukt varefter väggen sköljs med rent vatten. Tvätta därefter väggen med en kalklösande rengöringslösning och efterskölj med rent vatten. Torka väggen torr. Se till att våtutrymmet är väl ventilerat.


Rekommenderade rengöringsmedel:

  • “Effektsvampen” är ett mycket effektivt sätt att ta bort diverse svåra fläckar utan kemikalier.OBS! du kan undvika vattenskador genom att

–minst en gång per halvår: Rensa golvbrunnen och kontrollera att klämringen i golvbrunnen sitter fast. –undvika håltagning i duschutrymmet för tvålkoppar och dylikt. Om håltagning måste göras: Täta hålet med AquaTät eller likvärdigt innan föremålet monteras. Se tillverkarens anvisningar.FLÄCKBORTAGNING


Tag bort fläcken genast! Detta är speciellt viktigt vid vissa icke vattenlösliga fläckar, t ex asfalt, gummiklacksmärken, skokräm, läppstift och hårfärgningsmedel. Sådana fläckar kan annars vandra in i plastmaterialet och bita sig fast, s k migrering. Eftertorka alltid med rent vatten. 

Gummi och vissa plastmaterial kan missfärga plastvägg/plastmatta vid direkt anliggning. Exempel på detta är tvättmaskinfötter, gummihjul (t ex barnvagnshjul), duschrakor och fönsterskrapor. Sådan missfärgning kan inte tas bort.  Vissa färgämnen i plasttrasmattor, halkskydd under badrumsmattor, tryck av plastpåsar (tex påsar med bomullsvadd som  hänger mot en vägg) etc, kan ge upphov till bestående missfärgning i mattan/väggen.Vissa typer av infärgade textilier och duschdraperier kan missfärga

plastgolv och väggar. 


Var försiktig med starka lösningsmedel som t ex aceton, nagellackborttagningsmedel, perkloretylen, thinner och toluen. Grov stålull eller skurnylon samt kraftskurpulver repar och mattar ner plastmaterialet. Missfärgning orsakad av exkrementer kan  eventuellt tonas ned med en 10-procentig oxalsyrelösning.

För specifika fläckar ladda ner vår PDF med fläcknyckel.

SigtunaBadrum6060-5
SigtunaBadrum6060-8
SigtunaBadrum6060-4
SigtunaBadrum6060-1
SigtunaBadrum6060-7
SigtunaBadrum6060-3
SigtunaBadrum6060-2
SigtunaBadrum6060-6
139449881_1337221296629850_1964157333041070948_n
139095403_1337221316629848_1637762166823265632_n
139162850_1337221303296516_5954012479718876263_n
139427888_1337221313296515_3551778926048897996_n
139627899_1337221306629849_6233704492007350364_n
139311417_1337221319963181_8508953494645660711_n
152213777_1359509721067674_3162286476276526808_n
151261072_1359509697734343_3290803941238239819_n
151594930_1359509714401008_4013657149604137453_n
151677653_1359509707734342_3463988947661602668_n
151826540_1359509704401009_8467487563468318037_n
151801507_1359509711067675_6196725904387223322_n
151262345_1359509717734341_4757836242256841954_n
158632027_1373278483024131_2313910404546488725_n
159713220_1373278479690798_5382421204458320688_n
159865262_1373278489690797_1493573555787139308_n
159219875_1373278476357465_135650487537483359_n
159680756_1373278486357464_2980292307393600780_n
159528911_1373278473024132_3428484983741695291_n
158632027_1373278483024131_2313910404546488725_n (1)
IMG_20201015_131715
IMG_20201015_131738
IMG_20201015_131757
IMG_20201015_131736
IMG_20201015_131754
IMG_20201015_131721
BadrumsrenoveringSigtunaMärsta_2
BadrumsrenoveringSigtunaMärsta_1